• SPRÁVNE ERGONOMICKÉ SEDENIE

  Pre správne nastavenie Vašej otočnej stoličky je potrebná vzpriamená poloha pri sedení. Posaďte sa čo najviac dozadu, aby sa Váš chrbát opieral o operadlo.

  Nastavenie výšky sedadla záleží na tom, či pracujete pri výškovo nastaviteľnom stole alebo pri stole s pevnou výškou.

  Tu je niekoľko základných inštrukcií:

  • Nastavte lakťovú opierku tak, aby ste mali ruky uvoľnené a ubezpečte sa, že nemáte zdvihnuté ramená.
  • Následne si nastavte správnu výšku stolovej dosky. Uistite sa, že stehná a lýtka zvierajú väčší než 90° uhol.

  ERGO TOP® PRINÁŠA KONCEPT AKTÍVNEHO SEDENIA

  Vďaka technológii ERGO TOP® poskytujú otočné stoličky LÖFFLER s 360° nastaviteľným sedadlom (v porovnaní s pasívnejším synchrónnym mechanizmom) aktívnu vzpriamenú polohu pri sedení. Pohyby sedadla smerom do strán stimulujú pohyb panvy a precvičujú tak nervovo-svalový stabilizačný mechanizmus chrbtice.

  Toto aktívne dynamické sedenie stimuluje chrbtové svaly, zásobuje medzistavcové platničky živinami a zabraňuje nesprávnemu držaniu tela. Majte prosím na pamäti, že z týchto dôvodov môže dochádzať ku svalovým sťahom.

  Vývoj ERGO TOP® je realizovaný v úzkej spolupráci s Katedrou ergonómie na Technickej univerzite v Mníchove a táto technológia bola prvýkrát použitá pri stoličkách radu ERGO & Friends.

  Nasledovala integrácia technológie ERGO TOP® do otočných stoličiek, kde sa v súčasnosti uplatňuje najviac.

  Odborné združenie IGR (Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer/innen e. V.) plne odporúča otočné stoličky s ERGO TOP® technológiou.

  S technológiou ERGO TOP® spĺňajú otočné stoličky LÖFFLER požiadavky tradičnej ergonómie podľa normy DIN EN 1335 1-3 pre otočné stoličky a certifikovanú známku “Ergonomie geprüft” udeľovanú “TÜV Rheinland”.

 • AKO SPRÁVNE NASTAVIŤ VÝŠKU VAŠEJ STOLIČKY

  AKO SPRÁVNE NASTAVIŤ VÝŠKU VAŠEJ STOLIČKY

  Na nastavenie výšky Vášho sedadla zdvihnite páčku na pravej dolnej strane sedadla smerom hore. Následne môžete prispôsobiť polohu sedadla do požadovanej výšky pridaním alebo ubratím tlaku na sedadlo. Akonáhle nájdete požadovanú výšku, môžete páčku pustiť.

 • AKO SPRÁVNE NASTAVIŤ OPERADLO

  AKO SPRÁVNE NASTAVIŤ OPERADLO

  Výšku operadla môžete nastaviť do siedmich rôznych polôh. Uvoľnite tlak na operadlo a použite obe ruky k jeho postupnému vysunutiu. Akonáhle dosiahnete najvyššiu polohu, operadlo sa automaticky vráti do najnižšej polohy.

  Klenutá bedrová časť operadla by mala byť medzi prvým a piatym bedrovým stavcom (približne nad úrovňou pása).

 • AKO SPRÁVNE NASTAVIŤ TLAK OPERADLA

  AKO SPRÁVNE NASTAVIŤ TLAK OPERADLA

  Tlak operadla možno nastaviť použitím otočnej páky na pravej strane pod sedadlom. Môžete zvýšiť tlak operadla otočením páky smerom dopredu či znížiť tlak operadla otočením páky smerom dozadu.

  Pre správne dynamické sedenie by mala byť vratná sila synchrónneho mechanizmu prispôsobená telesnej hmotnosti. Synchrónna pohybová sekvencia stoličky s pravidelne sa meniacou polohou sedenia, sa skutočne účinne využíva len vtedy, ak je vratná sila individuálne prispôsobená hmotnosti, t.j. sekvencia pohybu je možná bez veľkého úsilia a operadlo chrbta poskytuje dostatočnú oporu, aby sa zabránilo pádu dozadu.

 • AKO SPRÁVNE NASTAVIŤ POLOHOVACÍ MECHANIZMUS OPERADLA

  AKO SPRÁVNE NASTAVIŤ POLOHOVACÍ MECHANIZMUS OPERADLA

  Operadlo môžete nakloniť v uhle medzi 80° až 125° a v tomto rozsahu nastaviť päť rôznych polôh. Zvyšujte alebo znižujte tlak na operadlo, kým nenájdete požadovanú polohu.

  Túto polohu môžete zafixovať držaním pozície operadla svojim chrbtom a súčasným otočením otočnej páky na ľavej strane pod sedadlom o jednu pozíciu dozadu. K uvoľneniu zafixovanej polohy otočíte otočnú páku späť do počiatočnej pozície (jedno otočenie smerom dopredu). Následne môžete zatlačiť na operadlo. Mechanizmus polohovania sa sám uvoľní za počuteľného cvaknutia.

 • AKO SPRÁVNE NASTAVIŤ HĹBKU SEDADLA

  AKO SPRÁVNE NASTAVIŤ HĹBKU SEDADLA

  Hĺbku sedadla môžete zväčšiť zatiahnutím za páku na ľavej dolnej strane sedadla a posunutím sedadla dopredu pohybom panvou. Zmenšiť hĺbku sedadla môžete zatiahnutím za rovnakú pákú a posunutím sedadla dozadu pohybom panvy. Akonáhle nájdete požadovanú hĺbku sedadla, môžete páku opäť uvoľniť – hĺbka sedadla je nastavená. Zatiahnutím za túto páku a súčasne uvoľnením akéhokoľvek tlaku na stoličku sa stolička automaticky vráti do pôvodného nastavenia.

 • AKO SPRÁVNE NASTAVIŤ VÝŠKU LAKŤOVÝCH OPIEROK

  AKO SPRÁVNE NASTAVIŤ VÝŠKU LAKŤOVÝCH OPIEROK

  Výška lakťových opierok môže byť nastavená použitím tlačidla na vnútornej strane opierok. Stlačte ju a nastavte opierku do požadovanej pozície. Akonáhle ju nájdete, tlačidlo uvoľnite. Ak sedíte vzpriamene, Vaše predlaktie by malo byť takmer celé v kontakte s lakťovými opierkami.

 • AKO SPRÁVNE NASTAVIŤ VAŠE LAKŤOVÉ OPIERKY

  AKO SPRÁVNE NASTAVIŤ VAŠE LAKŤOVÉ OPIERKY

  Môžete si tiež upraviť vzdialenosť medzi opierkami tak, že zatlačíte na páčku na spodnej strane opierok smerom dolu tak, aby smerovala úplne k zemi.

  Následne môžete pohybovať opierkami smerom k sedadlu, alebo od sedadla. Na zafixovanie pozície vráťte páčku do pôvodnej pozície.

 • AKO SPRAVNE NASTAVIŤ VAŠE MULTIFUNKČNÉ LAKŤOVÉ OPIERKY

  AKO SPRAVNE NASTAVIŤ VAŠE MULTIFUNKČNÉ LAKŤOVÉ OPIERKY

  Multifunkčné opierky ponúkajú vedľa nastavenia výšky a šírky ďalšie funkcie: vrchnú časť multifunkčných opierok je možné posúvať dopredu a dozadu o 20 mm. Ďalej môžete opierky nakloniť doprava a doľava o 15°.

 • AKO SPRÁVNE NASTAVIŤ BEDROVÚ OPIERKU

  AKO SPRÁVNE NASTAVIŤ BEDROVÚ OPIERKU

  Hĺbku bedrovej opierky môžete nastaviť použitím kolieska na pravej strane operadla. Na väčší prehyb bedrovej opierky otočte koliesko smerom dopredu. Na menší prehyb bedrovej opierky otočte koliesko smerom dozadu. Výšku bedrovej opierky môžete nastaviť prispôsobením výšky operadla.

  Bedrová opierka by mala byť umiestnená vždy v polohe maximálneho pohybu chrbtice (tesne nad úrovňou pása).

 • AKO POUŽÍVAŤ FIXÁCIU ERGO TOP®

  AKO POUŽÍVAŤ FIXÁCIU ERGO TOP®

  Najprv uvoľnite tlak na sedadlo. Na fixáciu ERGO TOP® pevne otočte páku na pravej strane pod sedadlom smerom hore. Na aktiváciu ERGO TOP® pevne otočte páku na pravej strane pod sedadlom smerom dole.

 • GRATULUJEME!

  Úspešne ste nastavili svoju stoličku.

  NÁVOD K OBSLUHE V PDF
 • SPRÁVNE ERGONOMICKÉ SEDENIE

  Pre správne nastavenie Vašej otočnej stoličky je potrebná vzpriamená poloha pri sedení. Posaďte sa čo najviac dozadu, aby sa Váš chrbát opieral o operadlo.

  Nastavenie výšky sedadla záleží na tom, či pracujete pri výškovo nastaviteľnom stole alebo pri stole s pevnou výškou.

  Tu je niekoľko základných inštrukcií:

  • Nastavte lakťovú opierku tak, aby ste mali ruky uvoľnené a ubezpečte sa, že nemáte zdvihnuté ramená.
  • Následne si nastavte správnu výšku stolovej dosky. Uistite sa, že stehná a lýtka zvierajú väčší než 90° uhol.

  AKO SPRÁVNE NASTAVIŤ VÝŠKU VAŠEJ STOLIČKY

  Na nastavenie výšky Vášho sedadla zdvihnite páčku na pravej dolnej strane sedadla smerom hore. Následne môžete prispôsobiť polohu sedadla do požadovanej výšky pridaním alebo ubratím tlaku na sedadlo. Akonáhle nájdete požadovanú výšku, môžete páčku pustiť.

 • AKO SPRÁVNE NASTAVIŤ VÝŠKU VAŠEJ STOLIČKY

  AKO SPRÁVNE NASTAVIŤ VÝŠKU VAŠEJ STOLIČKY

  Na nastavenie výšky Vášho sedadla zdvihnite páčku na pravej dolnej strane sedadla smerom hore. Následne môžete prispôsobiť polohu sedadla do požadovanej výšky pridaním alebo ubratím tlaku na sedadlo. Akonáhle nájdete požadovanú výšku, môžete páčku pustiť.

 • AKO SPRÁVNE NASTAVIŤ OPERADLO

  AKO SPRÁVNE NASTAVIŤ OPERADLO

  Výšku operadla môžete nastaviť do siedmich rôznych polôh. Uvoľnite tlak na operadlo a použite obe ruky k jeho postupnému vysunutiu. Akonáhle dosiahnete najvyššiu polohu, operadlo sa automaticky vráti do najnižšej polohy.

  Klenutá bedrová časť operadla by mala byť medzi prvým a piatym bedrovým stavcom (približne nad úrovňou pása).

 • AKO SPRÁVNE NASTAVIŤ TLAK OPERADLA

  AKO SPRÁVNE NASTAVIŤ TLAK OPERADLA

  Tlak operadla možno nastaviť použitím otočnej páky na pravej strane pod sedadlom. Môžete zvýšiť tlak operadla otočením páky smerom dopredu či znížiť tlak operadla otočením páky smerom dozadu.

  Pre správne dynamické sedenie by mala byť vratná sila synchrónneho mechanizmu prispôsobená telesnej hmotnosti. Synchrónna pohybová sekvencia stoličky s pravidelne sa meniacou polohou sedenia, sa skutočne účinne využíva len vtedy, ak je vratná sila individuálne prispôsobená hmotnosti, t.j. sekvencia pohybu je možná bez veľkého úsilia a operadlo chrbta poskytuje dostatočnú oporu, aby sa zabránilo pádu dozadu.

 • AKO SPRÁVNE NASTAVIŤ POLOHOVACÍ MECHANIZMUS OPERADLA

  AKO SPRÁVNE NASTAVIŤ POLOHOVACÍ MECHANIZMUS OPERADLA

  Operadlo môžete nakloniť v uhle medzi 80° až 125° a v tomto rozsahu nastaviť päť rôznych polôh. Zvyšujte alebo znižujte tlak na operadlo, kým nenájdete požadovanú polohu.

  Túto polohu môžete zafixovať držaním pozície operadla svojim chrbtom a súčasným otočením otočnej páky na ľavej strane pod sedadlom o jednu pozíciu dozadu. K uvoľneniu zafixovanej polohy otočíte otočnú páku späť do počiatočnej pozície (jedno otočenie smerom dopredu). Následne môžete zatlačiť na operadlo. Mechanizmus polohovania sa sám uvoľní za počuteľného cvaknutia.

 • AKO SPRÁVNE NASTAVIŤ HĹBKU SEDADLA

  AKO SPRÁVNE NASTAVIŤ HĹBKU SEDADLA

  Hĺbku sedadla môžete zväčšiť zatiahnutím za páku na ľavej dolnej strane sedadla a posunutím sedadla dopredu pohybom panvou. Zmenšiť hĺbku sedadla môžete zatiahnutím za rovnakú pákú a posunutím sedadla dozadu pohybom panvy. Akonáhle nájdete požadovanú hĺbku sedadla, môžete páku opäť uvoľniť – hĺbka sedadla je nastavená. Zatiahnutím za túto páku a súčasne uvoľnením akéhokoľvek tlaku na stoličku sa stolička automaticky vráti do pôvodného nastavenia.

 • AKO SPRÁVNE NASTAVIŤ VÝŠKU LAKŤOVÝCH OPIEROK

  AKO SPRÁVNE NASTAVIŤ VÝŠKU LAKŤOVÝCH OPIEROK

  Výška lakťových opierok môže byť nastavená použitím tlačidla na vnútornej strane opierok. Stlačte ju a nastavte opierku do požadovanej pozície. Akonáhle ju nájdete, tlačidlo uvoľnite. Ak sedíte vzpriamene, Vaše predlaktie by malo byť takmer celé v kontakte s lakťovými opierkami.

 • AKO SPRÁVNE NASTAVIŤ VAŠE LAKŤOVÉ OPIERKY

  AKO SPRÁVNE NASTAVIŤ VAŠE LAKŤOVÉ OPIERKY

  Môžete si tiež upraviť vzdialenosť medzi opierkami tak, že zatlačíte na páčku na spodnej strane opierok smerom dolu tak, aby smerovala úplne k zemi.

  Následne môžete pohybovať opierkami smerom k sedadlu, alebo od sedadla. Na zafixovanie pozície vráťte páčku do pôvodnej pozície.

 • AKO SPRAVNE NASTAVIŤ VAŠE MULTIFUNKČNÉ LAKŤOVÉ OPIERKY

  AKO SPRAVNE NASTAVIŤ VAŠE MULTIFUNKČNÉ LAKŤOVÉ OPIERKY

  Multifunkčné opierky ponúkajú vedľa nastavenia výšky a šírky ďalšie funkcie: vrchnú časť multifunkčných opierok je možné posúvať dopredu a dozadu o 20 mm. Ďalej môžete opierky nakloniť doprava a doľava o 15°.

 • AKO SPRÁVNE NASTAVIŤ BEDROVÚ OPIERKU

  AKO SPRÁVNE NASTAVIŤ BEDROVÚ OPIERKU

  Hĺbku bedrovej opierky môžete nastaviť použitím kolieska na pravej strane operadla. Na väčší prehyb bedrovej opierky otočte koliesko smerom dopredu. Na menší prehyb bedrovej opierky otočte koliesko smerom dozadu. Výšku bedrovej opierky môžete nastaviť prispôsobením výšky operadla.

  Bedrová opierka by mala byť umiestnená vždy v polohe maximálneho pohybu chrbtice (tesne nad úrovňou pása).

 • AKO POUŽÍVAŤ FIXÁCIU ERGO TOP®

  AKO POUŽÍVAŤ FIXÁCIU ERGO TOP®

  Najprv uvoľnite tlak na sedadlo. Na fixáciu ERGO TOP® pevne otočte páku na pravej strane pod sedadlom smerom hore. Na aktiváciu ERGO TOP® pevne otočte páku na pravej strane pod sedadlom smerom dole.

 • GRATULUJEME!

  Úspešne ste nastavili svoju stoličku.

  NÁVOD K OBSLUHE V PDF