• SPRÁVNÉ ERGONOMICKÉ SEZENÍ

  Pro správné nastavení Vaší otočné židle je nezbytná vzpřímená sedací poloha. Posaďte se co nejvíce dozadu, aby se Vaše záda opírala o opěradlo.

  Nastavení výšky sedadla záleží na tom, zda pracujete u výškově nastavitelného stolu nebo u stolu s pevnou výškou.

  Zde je několik základních instrukcí:

  • Nastavte loketní opěrky tak, aby byly paže uvolněné a ujistěte se, že nemáte zvednutá ramena. Následně najdete správnou výšku desky stolu.
  • Ubezpečte se, že stehna a lýtka svírají větší než 90° úhel.

  ERGO TOP® PŘINÁŠÍ KONCEPT AKTIVNÍHO SEZENÍ

  Díky technologii ERGO TOP® poskytují otočné židle LÖFFLER s 360° nastavitelným sedadlem (vedle pasivnějšího opěrného synchronního mechanismu) aktivní vzpřímenou sedací polohu. Pohyby sedadla směrem do stran stimulují pohyb pánve, a procvičují tak nervově svalový stabilizační mechanismus páteře.

  Toto aktivní dynamické sezení stimuluje zádové svaly, zásobuje meziobratlové ploténky živinami a zabraňuje nesprávnému držení těla. Mějte prosím na vědomí, že z těchto důvodů může dojít ke svalovým stahům.

  Vývoj ERGO TOP® je realizován v úzké spolupráci s Katedrou ergonomie na Technické univerzitě v Mnichově a tato technologie byla poprvé použita u řady přenosných židlí ERGO & Friends.

  Následovala integrace technologie ERGO TOP® do otočných židlí, kde se v současnosti uplatňuje nejvíce.

  Odborné sdružení IGR (Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer/innen e. V.) plně doporučuje otočné židle s ERGO TOP® technologií.

  S technologií ERGO TOP® splňují otočné židle LÖFFLER požadavky tradiční ergonomie podle normy DIN EN 1335 1-3 pro otočné židle a certifikovanou známku “Ergonomie geprüft” udělovanou “TÜV Rheinland”.

 • JAK SPRÁVNĚ NASTAVIT VÝŠKU VAŠÍ ŽIDLE

  JAK SPRÁVNĚ NASTAVIT VÝŠKU VAŠÍ ŽIDLE

  K nastavení výšky Vašeho sedadla zvedněte páčku na pravé dolní straně sedadla směrem nahoru. Následně můžete přizpůsobit polohu sedadla do požadované výšky přidáním nebo ubráním tlaku na sedadlo. Jakmile naleznete požadovanou výšku, můžete páčku pustit.

 • JAK SPRÁVNĚ NASTAVIT OPĚRADLO

  JAK SPRÁVNĚ NASTAVIT OPĚRADLO

  Výšku opěradla můžete nastavit do osmi různých poloh. Uvolněte tlak na opěradlo a použijte obě ruce k jeho postupnému vysunutí. Jakmile dosáhnete nejvyšší polohy, opěradlo se automaticky vrátí do nejnižší polohy.

  Klenutá bederní část opěradla by měla být mezi prvním a pátým bederním obratlem (přibližně nad úrovní pasu).

 • JAK SPRÁVNĚ NASTAVIT TLAK OPĚRADLA

  JAK SPRÁVNĚ NASTAVIT TLAK OPĚRADLA

  Tlak opěradla lze nastavit použitím otočného madla na pravé straně pod sedadlem. Můžete zvýšit tlak opěradla otočením madla směrem dopředu či snížit tlak opěradla otočením madla směrem dozadu.

  Pro dosažení správného dynamického posedu by měla být vratná síla synchronního mechanismu nastavena podle tělesné váhy. Synchronní pohybová sekvence židle s pravidelně se měnící polohou je skutečně účinně využívána pouze pokud je vratná síla individuálně přizpůsobena, tj. pohybová sekvence je možná bez většího úsilí a opěradlo poskytuje dostatečnou oporu proti přepadávání dozadu.

 • JAK SPRÁVNĚ NASTAVIT POLOHOVACÍ MECHANISMUS OPĚRADLA

  JAK SPRÁVNĚ NASTAVIT POLOHOVACÍ MECHANISMUS OPĚRADLA

  Opěradlo můžete naklonit v úhlu mezi 80° a 125° a v tomto rozsahu nastavit pět různých poloh. Zvyšujte nebo snižujte tlak na opěradlo, dokud nenaleznete požadovanou polohu.

  Tuto polohu můžete zafixovat držením pozice opěradla a současným otočením otočného madla na levé straně pod sedadlem o jednu pozici směrem dozadu. K uvolnění zafixované polohy otočíte otočné madlo zpět do počáteční pozice (jedno otočení směrem dopředu). Následně můžete zatlačit na opěradlo. Mechanismus polohování se sám uvolní za slyšitelného cvaknutí.

 • JAK SPRÁVNĚ NASTAVIT HLOUBKU SEDADLA

  JAK SPRÁVNĚ NASTAVIT HLOUBKU SEDADLA

  Hloubku sedadla můžete zvětšit zatáhnutím za páčku na levé dolní straně sedadla a posunutím sedadla dopředu pohybem pánve. Zmenšit hloubku sedadla můžete zatáhnutím za stejnou páčku a posunutím sedadla dozadu pohybem pánve. Jakmile naleznete požadovanou hloubku sedadla, můžete madlo opět uvolnit - hloubka sedadla je nastavena. Zatažení za tuto páčku a současné uvolnění jakéhokoli tlaku na židli se automaticky židle vrátí do původního nastavení.

 • JAK SPRÁVNĚ NASTAVIT VÝŠKU LOKETNÍCH OPĚREK

  JAK SPRÁVNĚ NASTAVIT VÝŠKU LOKETNÍCH OPĚREK

  Výška loketních opěrek může být nastavena použitím tlačítka na vnitřní straně opěrek. Zmáčkněte jej a nastavte opěrky do požadované pozice. Jakmile ji naleznete, tlačítko uvolněte. Sedíte-li vzpřímeně, Vaše předloktí by mělo být téměř celé v kontaktu s loketními opěrkami.

 • JAK SPRÁVNĚ NASTAVIT VAŠE LOKETNÍ OPĚRKY

  JAK SPRÁVNĚ NASTAVIT VAŠE LOKETNÍ OPĚRKY

  Můžete si také upravit vzdálenost mezi opěrkami tak, že zatlačíte na páčku na spodní straně opěrek směrem dolů tak, aby směřovala zcela k zemi.

  Následně můžete pohybovat opěrkami směrem k sedadlu, nebo od sedadla. Pro zafixování pozice vraťte páčku do původní pozice.

 • JAK SPRÁVNĚ NASTAVIT VAŠE MULTIFUNKČNÍ LOKETNÍ OPĚRKY

  JAK SPRÁVNĚ NASTAVIT VAŠE MULTIFUNKČNÍ LOKETNÍ OPĚRKY

  Multifunkční opěrky nabízejí vedle nastavení výšky a šířky další funkce: vrchní část multifunkčních opěrek lze posunovat dopředu a dozadu o 20 mm. Dále můžete opěrky vyklonit ve směru doleva a doprava o 15°.

 • JAK POUŽÍVAT fixaci ERGO TOP®

  JAK POUŽÍVAT fixaci ERGO TOP®

  Nejprve uvolněte tlak ze sedadla. Pro fixaci ERGO TOP® pevně otočte páčku na pravé straně pod sedadlem směrem nahoru. Pro aktivaci ERGO TOP® pevně otočte páčku na pravé straně pod sedadlem směrem dolů.

 • GRATULUJEME!

  Úspěšně jste nastavili Vaši židli.

  NÁVOD K OBSLUZE v PDF
 • SPRÁVNÉ ERGONOMICKÉ SEZENÍ

  Pro správné nastavení Vaší otočné židle je nezbytná vzpřímená sedací poloha. Posaďte se co nejvíce dozadu, aby se Vaše záda opírala o opěradlo.

  Nastavení výšky sedadla záleží na tom, zda pracujete u výškově nastavitelného stolu nebo u stolu s pevnou výškou.

  Zde je několik základních instrukcí:

  • Nastavte loketní opěrky tak, aby byly paže uvolněné a ujistěte se, že nemáte zvednutá ramena. Následně najdete správnou výšku desky stolu.
  • Ubezpečte se, že stehna a lýtka svírají větší než 90° úhel.

  JAK SPRÁVNĚ NASTAVIT VÝŠKU VAŠÍ ŽIDLE

  K nastavení výšky Vašeho sedadla zvedněte páčku na pravé dolní straně sedadla směrem nahoru. Následně můžete přizpůsobit polohu sedadla do požadované výšky přidáním nebo ubráním tlaku na sedadlo. Jakmile naleznete požadovanou výšku, můžete páčku pustit.

 • JAK SPRÁVNĚ NASTAVIT VÝŠKU VAŠÍ ŽIDLE

  JAK SPRÁVNĚ NASTAVIT VÝŠKU VAŠÍ ŽIDLE

  K nastavení výšky Vašeho sedadla zvedněte páčku na pravé dolní straně sedadla směrem nahoru. Následně můžete přizpůsobit polohu sedadla do požadované výšky přidáním nebo ubráním tlaku na sedadlo. Jakmile naleznete požadovanou výšku, můžete páčku pustit.

 • JAK SPRÁVNĚ NASTAVIT OPĚRADLO

  JAK SPRÁVNĚ NASTAVIT OPĚRADLO

  Výšku opěradla můžete nastavit do osmi různých poloh. Uvolněte tlak na opěradlo a použijte obě ruce k jeho postupnému vysunutí. Jakmile dosáhnete nejvyšší polohy, opěradlo se automaticky vrátí do nejnižší polohy.

  Klenutá bederní část opěradla by měla být mezi prvním a pátým bederním obratlem (přibližně nad úrovní pasu).

 • JAK SPRÁVNĚ NASTAVIT TLAK OPĚRADLA

  JAK SPRÁVNĚ NASTAVIT TLAK OPĚRADLA

  Tlak opěradla lze nastavit použitím otočného madla na pravé straně pod sedadlem. Můžete zvýšit tlak opěradla otočením madla směrem dopředu či snížit tlak opěradla otočením madla směrem dozadu.

  Pro dosažení správného dynamického posedu by měla být vratná síla synchronního mechanismu nastavena podle tělesné váhy. Synchronní pohybová sekvence židle s pravidelně se měnící polohou je skutečně účinně využívána pouze pokud je vratná síla individuálně přizpůsobena, tj. pohybová sekvence je možná bez většího úsilí a opěradlo poskytuje dostatečnou oporu proti přepadávání dozadu.

 • JAK SPRÁVNĚ NASTAVIT POLOHOVACÍ MECHANISMUS OPĚRADLA

  JAK SPRÁVNĚ NASTAVIT POLOHOVACÍ MECHANISMUS OPĚRADLA

  Opěradlo můžete naklonit v úhlu mezi 80° a 125° a v tomto rozsahu nastavit pět různých poloh. Zvyšujte nebo snižujte tlak na opěradlo, dokud nenaleznete požadovanou polohu.

  Tuto polohu můžete zafixovat držením pozice opěradla a současným otočením otočného madla na levé straně pod sedadlem o jednu pozici směrem dozadu. K uvolnění zafixované polohy otočíte otočné madlo zpět do počáteční pozice (jedno otočení směrem dopředu). Následně můžete zatlačit na opěradlo. Mechanismus polohování se sám uvolní za slyšitelného cvaknutí.

 • JAK SPRÁVNĚ NASTAVIT HLOUBKU SEDADLA

  JAK SPRÁVNĚ NASTAVIT HLOUBKU SEDADLA

  Hloubku sedadla můžete zvětšit zatáhnutím za páčku na levé dolní straně sedadla a posunutím sedadla dopředu pohybem pánve. Zmenšit hloubku sedadla můžete zatáhnutím za stejnou páčku a posunutím sedadla dozadu pohybem pánve. Jakmile naleznete požadovanou hloubku sedadla, můžete madlo opět uvolnit - hloubka sedadla je nastavena. Zatažení za tuto páčku a současné uvolnění jakéhokoli tlaku na židli se automaticky židle vrátí do původního nastavení.

 • JAK SPRÁVNĚ NASTAVIT VÝŠKU LOKETNÍCH OPĚREK

  JAK SPRÁVNĚ NASTAVIT VÝŠKU LOKETNÍCH OPĚREK

  Výška loketních opěrek může být nastavena použitím tlačítka na vnitřní straně opěrek. Zmáčkněte jej a nastavte opěrky do požadované pozice. Jakmile ji naleznete, tlačítko uvolněte. Sedíte-li vzpřímeně, Vaše předloktí by mělo být téměř celé v kontaktu s loketními opěrkami.

 • JAK SPRÁVNĚ NASTAVIT VAŠE LOKETNÍ OPĚRKY

  JAK SPRÁVNĚ NASTAVIT VAŠE LOKETNÍ OPĚRKY

  Můžete si také upravit vzdálenost mezi opěrkami tak, že zatlačíte na páčku na spodní straně opěrek směrem dolů tak, aby směřovala zcela k zemi.

  Následně můžete pohybovat opěrkami směrem k sedadlu, nebo od sedadla. Pro zafixování pozice vraťte páčku do původní pozice.

 • JAK SPRÁVNĚ NASTAVIT VAŠE MULTIFUNKČNÍ LOKETNÍ OPĚRKY

  JAK SPRÁVNĚ NASTAVIT VAŠE MULTIFUNKČNÍ LOKETNÍ OPĚRKY

  Multifunkční opěrky nabízejí vedle nastavení výšky a šířky další funkce: vrchní část multifunkčních opěrek lze posunovat dopředu a dozadu o 20 mm. Dále můžete opěrky vyklonit ve směru doleva a doprava o 15°.

 • JAK POUŽÍVAT fixaci ERGO TOP®

  JAK POUŽÍVAT fixaci ERGO TOP®

  Nejprve uvolněte tlak ze sedadla. Pro fixaci ERGO TOP® pevně otočte páčku na pravé straně pod sedadlem směrem nahoru. Pro aktivaci ERGO TOP® pevně otočte páčku na pravé straně pod sedadlem směrem dolů.

 • GRATULUJEME!

  Úspěšně jste nastavili Vaši židli.

  NÁVOD K OBSLUZE v PDF